Uppfödarna Johan och Ria ihop med min rådgivare Hanke.